Nová dimenzia
chladenia a klimatizácií

CERTIFIKÁTY A OSVEDČENIA

 • Systém riadenia spoločnosti


  • Certifikát EN ISO 9001:2008

   Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení, klimatizácií a vzduchotechniky.

  • Certifikát CO CHKT

   O odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. §6(3) udelený právnickéj, fyzickéj osobe.

SPĹŇAME CERTIFIKÁTY

Kvality výroby

Odbornej spôsobilosti

O absolvovaní kurzov

NA STIAHNUTIE / PDF

PREHĽAD OBLASTÍ